HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Còn rất là nhiều các bạn truy cập xem những video clip của diễn đàn tại: http://www.youtube.com/user/phuyenstar
Báo Phú Yên nói gì về diễn đàn Phú Yên Star
http://www.baophuyen.com.vn/Goc-tre-160/4405605805405905767
http://www.baophuyen.com.vn/Xa-hoi---Tu-thien-184/5506206005605405958
http://www.baophuyen.com.vn/Xa-hoi---Tu-thien-184/1105805105005605648
http://www.baophuyen.com.vn/Goc-tre-160/9906406506405806169
http://baophuyen.com.vn/Goc-tre-160/9906506506006206363
http://baophuyen.com.vn/Xa-hoi---Tu-thien-184/4406105505405205652
http://baophuyen.com.vn/Xa-hoi---Tu-thien-184/2205805705605805462
http://baophuyen.com.vn/Xa-hoi---Tu-thien-184/9906605705805806377
http://www.baophuyen.com.vn/Xa-hoi---Tu-thien-184/4406105506105305550
http://www.baophuyen.com.vn/Goc-tre-160/6606106305905406360
http://baophuyen.com.vn/Goc-tre-160/9906406206006405865
http://baophuyen.com.vn/Goc-tre-160/1105605405105705853
http://www.baophuyen.com.vn/Van-nghe-93/9906405805906406172
CÒN RẤT NHIỀU ....
Đặc biệt Báo Phú Yên có viết một bài người sáng lập diễn đàn
http://baophuyen.com.vn/Goc-tre-160/4405806105806005658 Thật may mắn phải không các bạn...

GỞI LỜI CHÚC CUỐI CÙNG ĐẾN DIỄN ĐÀN PHÚ YÊN STAR


Diễn Đàn Phú Yên Star
NGƯỜI SÁNG LẬP "KIỀU VĂN THẢO"
PHÁT TRIỂN BỞI TẤT CẢ CÁC THÀNH VIÊN VÀ BAN QUẢN TRỊ DIỄN ĐÀN
099 555 3112 & 092 888 3112